divendres, 11 de març de 2016

Magisto

Si vols veure el video sobre informàtica que he creat clica sobre l'enllaç següent:
https://www.magisto.com/video/aERAOkAEAGksXQ5hCzE 

Teorem de Pitagores

A continuació hi ha un tutorial sobre com fer l'app del Teorema de Pitagores amb App Inventor:


(Si cliques sobre la imatge es fa més gran)


dijous, 10 de març de 2016

APP


dilluns, 7 de març de 2016

divendres, 26 de febrer de 2016

Característiques del sodivendres, 12 de febrer de 2016

Característiques del so

El so es una successió de canvis de pressió en un medi que ja pot ser sòlid, líquid o gas, que estan provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores.

Característiques del so:
  • L'amplitud: L'amplitud és el grau de moviment de les molècules d'aire en una ona. Aquesta correspon, en termes musicals, a allò que anomenem intensitat, Com més gran és l'amplitud de l'ona, més intensament colpegen les molècules al timpà i més fort és el so percebut.

  • La freqüència: La freqüència és el número d'oscil·lacions que una ona efectua en determinat interval de temps. El nombre de cicles per segon s'anomena herz (Hz), i és la unitat amb la qual es mesura la freqüència.

  • L'intensitat:  és la qualitat que permet distingir entre son forts o dèbils. A més de l'amplitud en la percepció de la intensitat, influeix la distància a què es troba situat el foc sonor de l'oient i la capacitat auditiva d'aquest.

  • El timbre: ens permet distingir dos o més sons que tinguin el mateix to, la mateixa durada i la mateixa intensitat. El timbre és conferit a un so en virtut de la diferent quantitat i intensitat dels harmònics que el componen així com de la forma de l'ona, i en concret l'atac, la caiguda i la ressonància.